سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

  دکتر آیدین کیانی
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- حسابداری - دانشگاه تربیت مدرس
   
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# سوابق آموزشی و تدریس
1

سوابق آموزشی و تدریس :

دانشگاه دانش البرز- از سال 1395 تا کنون

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قزوین-از سال1396 تا 1398

# مقالات، پروژه علمی و کتب
1

مقالات، پروژه علمی و کتب:

مقالات، پروژه علمی و کتب:

کتاب ترجمه شده:

1-      حسابرسی عملیاتی: اصول و تکنیک­هایی برای دنیای در حال تغییر، انتشارات زرین اندیشمند، سال 1398.

مقالات چاپ شده:

2-      بررسی رفتار قیمت سهام پس از اعلان سود در سطح شرکتی و در سطح بازار / مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی1392  

 

3-      بررسی واکنش بازار نسبت به ورود به یا خروج از فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر در بورس اوراق بهادار تهران/ مجله مدیریت دارایی و تامین مالی /1392

 

4-      بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه باسطح شرکت / فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 1392

 

 

5-      آزمون فرضیه محیط رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: شواهدی از سطح تعادلی شاخص های سودآوری در سطوح صنعت و کل بازار،  1393

 

6-      محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی /فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1393

 

7-      بررسی نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینه ها؛ شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / مجله پیشرفت های حسابداری، 1394.

 

8-      ارزیابی سودمندی معیارهای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی بر رشد آتی در فرآیند چرخه حیات شرکتها / مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، 1395

 

9-      ارزیابی تاثیر فرصت های رشد در رفتار نامتقارن هزینه ها: اطلاعات مربوط به تجربیات تاریخی در مقایسه با اطلاعات آینده نگر / مجله حسابداری مدیریت، 1396.

 

مقالات خارجی چاپ شده:

 

The usefulness of accounting information quality in estimating future growth of companies/Scopous/Opcion Journal/2019/

 

Moderating Role of Life Cycle and Economic Conditions in Impact of Financial Reporting Quality Measuring Criteria on Firms Future Growth/ISI/Revista Publicando/2018/