شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


اساتید و دانشجویان گرامی فایل های مورد نیاز جهت برگزاری کلاسها به شکل مجازی (آنلاین) در زیر ارائه شده است. 

 

 عنوان  لینک
راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی ویژه اساتید دانلود
راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی ویژه دانشجویان دانلود
   
   
لینک کلاسهای آنلاین گروه عمومی  دانلود
 لینک کلاسهای آنلاین گروه مددکاری اجتماعی (کارشناسی ) دانلود
 لینک کلاسهای آنلاین گروه زبان انگلیسی (کارشناسی ) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه روانشناسی (کارشناسی ) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه مدیریت (کارشناسی ارشد) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه زیست(کارشناسی ارشد) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه جامعه شناسی (کارشناسی ارشد) دانلود 
لینک کلاسهای آنلاین گروه روانشناسی (کارشناسی ارشد) دانلود
 لینک کلاسهای آنلاین گروه حسابداری (کاردانی پیوسته) دانلود
نرم افزار جهت استفاده در تلفن همراه (adobe connect) دانلود
 نرم افزار جهت استفاده در ویندوز (adobe connect) دانلود