شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


برنامه آنلاین کلاس های جبرانی مهرماه 1403-1402

 

1- برنامه جبرانی دروس عمومی  دانلود
2-   برنامه جبرانی گروه برق و عمران دانلود
 3  برنامه جبرانی گروه مشاوره دانلود
 4  برنامه جبرانی گروه کامپیوتر و معماری  دانلود
 5 برنامه جبرانی گروه گروه زیست دانلود