شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


اطلاعیه در خصوص راهنمای انتخاب واحد ترم تابستان ، زمان برگزاری کلاس ها و امتحانات به شرح ذیل میباشد.

اطلاعبه کلی ترم تابستان

اطلاعیه برنامه  امتحانات