سال 1401 سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

 

دروس عمومی کلیه رشته ها و مقاطع
دروس عمومی دانلود
لینک مقطع کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای)
الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی دانلود
الکترونیک دانلود
حسابداری بازرگانی دانلود
کامپیوتر دانلود
نقشه کشی معماری دانلود
لینک مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته   
 گروه مدیریت 
 گروه مدیریت  دانلود
  گروه زیست 
 گروه زیست دانلود
  رشته مهندسی صنایع 
 مهندسی صنایع  دانلود
کارگاه مهندسی صنایع دانلود
  گروه حسابداری
حسابداری (کارشناسی پیوسته) دانلود
حسابداری (کارشناسی ناپیوسته) دانلود
  رشته حقوق 
 حقوق  دانلود
  رشته روانشناسی
 روانشناسی  دانلود
رشته مددکاری اجتماعی 
مددکاری اجتماعی دانلود
   گروه علوم و صنایع غذایی
 علوم و صنایع غذایی (کارشناسی پیوسته) دانلود
گروه مهندسی کامپیوتر  
 مهندسی کامپیوتر(کلیه رشته ها و مقاطع) دانلود
   
گروه زبان انگلیسی  
 مترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی پیوسته) دانلود
 آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی پیوسته) دانلود
 مترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی ناپیوسته) دانلود
مهندسی برق
 مهندسی برق (کارشناسی) دانلود
 مهندسی پزشکی ( کارشناسی پیوسته) دانلود
مهندسی برق - قدرت (کارشناسی ناپیوسته) دانلود
  مهندسی عمران
 مهندسی عمران (کارشناسی پیوسته) دانلود
 مهندسی عمران اجرایی( کارشناسی ناپیوسته) دانلود
گروه مهندسی معماری  
 مهندسی معماری (کلیه رشته ها و مقاطع) دانلود
   
   
  رشته مهندسی تکنولوژی جوشکاری
مهندسی نقشه برداری  
 مهندسی نقشه برداری دانلود