شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


دانشجوی گرامی،

لطفا" پس از پرداخت الکترونیکی مانده شهریه و ثبت ارزشیابی اساتید، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، نسبت به دریافت کارت امتحانات اقدام نمایید. کارت امتحانات حاوی فهرست دروس و اساتید و همچنین روز و ساعت امتحانات پایان ترم است. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با کارشناس مربوطه تماس بگیرید. لازم به ذکر است تنها دانشجویانی می توانند در امتحانات پایان ترم حضور یابند که از قبل کارت خود را دریافت کرده باشند.

با آرزوی موفقیت، دانشگاه دانش البرز