سال 1401 سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

  جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش
  ریاست دانشگاه و عضو هیات موسس و عضو هیات امناء
  عضو هيأت علمي وزارت علوم و ریاست مؤسسه
  دكتري : جامعه شناسي فرهنگي - دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# بیوگرافی و سوابق اجرایی ، علمی ،پژوهشی و مشاوره ای
1 نام و نام خانوادگي : سيد مرتضي نوربخش
نام پدر : صادق
محل صدور شناسنامه : گلپايگان
سال تولد : 1335/02/01
محل تولد : گلپايگان
آدرس الكترونيكي : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
2 دوره كارشناسي:
رشته كارشناسي : پژوهشگري اجتماعي
دانشگاه محل تحصيل : دانشگاه شهيد بهشتي
تاريخ آغاز تحصيل : 1365
تاريخ پايان تحصيل : 1369
معدل دوره كارشناسي : 16/58
3 دوره كارشناسي ارشد:
رشته كارشناسي ارشد : جامعه شناسي
دانشگاه محل تحصيل : دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي
تاريخ آغاز تحصيل : 1370
تاريخ پايان تحصيل : 1374
معدل دوره ارشد : 16/98
موضوع پايان نامه : بررسي وضعيت تحصيلي نابينايان كشور
نمره پايان نامه : 18/50
4 دوره دكتري:
رشته دكتري : جامعه شناسي فرهنگي
دانشگاه محل تحصيل : دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي
تاريخ آغاز تحصيل : 1380
تاريخ پايان تحصيل : 1385
معدل دوره دكتري : 18/25
موضوع پايان نامه : نقش سرمايه­هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در موفقيت داوطلبان كنكور
نمره پايان نامه : بسيار خوب
‹‹ استاد راهنماي پايان نامه هاي كارشناسي پژوهشگري اجتماعي ››
نام دانشجوي كارشناسي عنوان رديف
فائزه دانيالي ، هدي ملاصالحي تقابل سنت ، مدرنيته و پست مدرن .1
شهين بخشي زاده روند تأثيرگذاري وسايل ارتباط جمعي در جامعه معاصر .2
زهرا رضواني ، خديجه اميني مقايسه خودپنداري نوجوانان بزهكار با نوجوانان غير بزهكار .3
عليرضارواسي زاده،مهدي حبيبي بررسي شاخصهاي سبك زندگي دانشجويان دانشگاه البرز .4
رامين شيرواني اخوت بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان .5
فريبا احمد خانيها بزهكاري اطفال و نوجوانان .6
اركان حياتي بررسي تاريخ سياسي اجتماعي اورامان .7
فاطمه امامي ، محبوبه طالبيان محدوديت هاي اشتغال زنان در ايران .8
ميثم پوربرزگر،حسين عيسي ملكي بررسي طلاق در ايران .9
زهرا سلگي ، مينا سياه وشي نژاد بررسي رابطه بين طلاق والدين و سازگاري فرزندان 14 تا 18 ساله دختر و پسر عادي و عقب مانده .10
سميرا اكبرزاده بررسي نقش نخبگان و فرهيختگان در نهادهاي جامعه محور .11
حسين خسروي نژاد، منصوره محمدي تأثير نيروي انتظامي در كاهش سرقت در منطقه 20 تهران .12
زهرا پيربداقي نقش خانواده در گرايش به اعتياد .13
سعيد شورجه ، بهزاد عباسي بررسي قوم عشاير از ديدگاه جامعه شناسي .14
مرضيه كاشاني ، آزاده غفاري بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه .15
سميه بهرامي فراتحليل آسيب شناسي اجتماعي زنان شهر تهران .16
محمدفيروزآبادي،علي عباسي نيا بررسي رضايت شغلي كاركنان شركت ملي گاز ايران .17
الناز هادي نيا ورزش و كيفيت زندگي زنان .18
مليكا رضايي ، مهديه سميعي بررسي سرمايه اجتماعي در دانشجويان .19
شبنم حميدي بررسي علل و عوامل مؤثر در ازدواج موفق دانشجويان .20
نسرين پورباقر بررسي جرائم كامپيوتري ، بزهكاري مدرن .21
زهرا اصغرزاده تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر دانشگاههاي پيام نور و آزاد در سال تحصيلي 90-89 .22
هلن مشهدي نوري تأثير تلويزيون بر تربيت كودكان و نوجوانان .23
زهرا شمس نگاهي بر جامعه شناسي خانواده و تحولات آن .24
سپيده ستايش بررسي عوامل زمينه ساز كودك آزاري .25
مريم رائي و مهناز باژخ تأثير برنامه هاي ماهواره اي بر رشد اجتماعي نوجوانان .26
مريم عربكري بررسي رابطه زندگي و طبقه اجتماعي دانش آموزان در جامعه شهري هشتگرد .27
پريا وحيد حسين نيا بررسي ميزان رابطه بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي كارمندان آموزش و پرورش .28
حميد رضا شاه محمدي بررسي جايگاه ورزش در اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستاني كرج .29
سوگند محمد پور سيادي بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي جوانان 18 اي 25 سال .30
فاطمه ملايي بررسي ميزان مسئوليت پذيري در حيطه خانواده و جامعه .31
زهرا لنگري بررسي و شناخت خشونت هاي زنان عليه مردان .32
الهام نصيري بررسي ميزان بيش فعالي در كودكان داراي مادران شاغل و غير شاغل .33
منصوره خلجي بررسي عوامل اجتماعي موثر در افت تحصيلي ميان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه .34
ليلا رسولي بررسي رابطه بين سن و تحول و قضاوت اخلاقي دانشجويان .35
آرزو اسماعيلي بررسي علل و عوامل خشونت هاي خانگي عليه زنان د ر استان قزوين .36
ساحل هاشمي بررسي رابطه دينداري با ميزان درخواست طلاق .37
مهديه ستوان بررسي عوامل موثر بر بزهكاري .38
آيدا قدياني بررسي رابطه ميان بازي هاي رايانه اي و مهارت اجتماعي نوجوانان .39
ابوالقاسم شكري اطاقوري بررسي حكومت علوي .40
فرشته سليماني ارزيابي سطح دانش ، نگرش و رويكرد مردم نسبت به استفاده از گياهان دارويي در قزوين .41
آرزو اسكندري بررسي نقش شبكه اجتماعي فيسبوك در انتشارات در جذب مخاطب .42
داوود محمدي – محمد محمدي سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از سبك زندگي .43
شقايق برزگر بررسي شناخت عوامل موثر بر بدحجابي دانش آموزان دختر منطقه 7 تهران .44
سمانه پيامي بررسي ميزان مسئوليت پذيري زنان متاهل در حيطه خانواده .45
حميده شهباز پور بررسي مشكلات نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقابل تحت سرپرستي خانواده .46
منصور تفرشي بررسي سبكهاي حل مساله و شيوه مقابله افراد وابسته به مواد مخدر و مقايسه آن با افراد غير معتاد .47
شبنم كرمعلي بررسي رضايت زناشويي خانواده هاي زنان شاغل و خانه دار .48
پرستو سپهوندي بررسي تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و نوجوانان .49
زهرا محمدياري بررسي عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بين نوجوانان دانش آموز دختر .50
مهدي پورقربان بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي تهران .51
شيما سوراني رابطه بين تعامل عاطفي در خانواده و پيشرفت تحصيلي فرزندان .52
فريبا حسن زاده رابطه بين طلاق والدين و بزهكاري فرزندان .53
فاطمه عظيمي بررسي علل و عوامل ازدواج موفق .54
فاطمه سادات حسين زاده تاثير برنامه هاي ماهواره اي بر رشد اجتماعي نوجوانان شهر تهران .55
حسنيه آدينه بررسي رابطه بين عوامل مختلف با سازگاري زندگي زناشويي .56
طيبه علي حسيني تجارت زنان .57
كبري نوروزي نظم و امنيت اجتماعي .58
آرزو برنقوري بررسي تاثير ميزان تحصيلات بر ملاكهاي ازدواج در بين دانشجويان .59
مريم علائي فردرزي بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و طبقات اجتماعي .60
نرگس سلم آبادي فراهاني بررسي تاثير ميزان استفاده از اينترنت بر سلامت رواني دانش آموزان .61
شيرين ناصرزارع رابطه بين طلاق و افت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان هشتگرد .62
حميد معظمي بررسي عوامل موثر بر پيدايش و گسترش پديده كودكان خياباني و انطباق اجتماعي .63
رويا قنبري – مريم غلامي بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان .64
سوابق علمی ،پژوهشی و مشاورهای
نام دانشجوي كارشناسي ارشد عنوان رديف
سيد مجيد حائري جامعه شناختي موفقيت در كنكور .1
زهرا شوشتري امكان سنجي پياده سازي آزمونهاي كامپيوتري CBT .2
محمدهادي استاد حسين آهنگر ارتباط بين پيامدهاي كاهش ورود پسران به آموزش عالي و تأثير آن در ساختار جامعه .3
علي كديور مقايسه رفتار سازماني بخش ستاد دانشگاه با سازمان كارآفرين .4
نازلي ملااسماعيل شيرازي بررسي جامعه شناسي زنان مبتلا به بيماري ايدز HIV مثبت .5
محدثه جمالي بررسي انتظار دانشجويان از نظام سياسي و نقش عوامل جامعه پذيري در شكلگيري اين انتظارات .6
ليلا جليلي لاكه بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر حقوق شهروندي (مطالعه موردي شهر منجيل) .7
معصومه ابن العلم بررسي صنعت توريسم در استان خوزستان و نقش آن در توسعه منطقه اي (مورد مطالعه شهرستان شوشتر) .8
كبري آبكار بررسي روانسنجي سؤالات كنكور سراسري رشته تجربي در سال 1389( ( IRT .9
سودابه خسروپور بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر ايجاد روسپيگري در استان قزوين .10
سيدعزيز رفعتي اصل بررسي عوامل اجتماعي و انتظامي مؤثر بر جرائم عليه اموال (سرقت) مرتبط با جوانان شهر سنندج .11
ليلا رسول زاده بررسي ميزان از خودبيگانگي در ميان دانشجويان البرز .12
ليلا كرمي تأثير سرمايه اجتماعي – فرهنگي – اقتصادي بر كسب زندگي .13
مريم راد بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي مؤثر بر تغيير ارزشهاي جوانان .14
منا صحرايي عوامل اجتماعي مؤثر بر امنيت اجتماعي در منطقه 4 تهران .15
مريم قلعه گل عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش زنان به جراحي زيبايي زنان 18- 45 سال قائم شهر .16
عارفه ارژنگي بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر آنومي در بين دانش آموزان دختر منطقه .17
اركان حياتي بررسي رابطه ميان دينداري و سرمايه اجتماعي در بين شهروندان شهر پاوه .18
عادله فرشداري يررسي پيامدهاي اجتماعي تغيير نسبت جنسيتي ورود به مراكز آموزش عالي ازديدگاه اساتيد جامعه شناسي .19
ليلا بردبار بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر موفقيت ورود دانشجويان دكترا سال 1392 .20
وحيد چراغي تاثير سرمايه اجتماعي بر بهره نيروي كار سدهاي دز و كرخه انديمشك .21
بهمن ناصري بررسي ميزان گرايش به قوانين اجتماعي و عوامل مؤثر آن در فرهنگيان كوهدشت .22
اعظم عليمحمدي بررسي ميزان رضايتمندي دبيران شهر املش و عوامل مؤثر بر آن .23
سميرا بردباريان بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر گرايش افراد به نزاع جمعي روستاهاي منتخب شهرستان دره شهر .24
فتانه عباسي ساري بررسي ميزان تاثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي در منطقه 2 شهرداري شهر تهران .25
مليحه خليلي بررسي عوامل اجتماعي موثر بر انتخاب همسر از ديد دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه البرز .26
نغمه گل صباغ بررسي تاثيرات سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي كارمندان .27
سودابه پردلي بررسي و تحليل عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر موفقيت نابينايان در كنكور سراسري .28
زهرا اندكي فشتمي بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر كودكان كار و خياباني شهر رشت .29
فرشاد زهراقدم بررسي رابطه پايگاه اجتماعي-اقتصادي سالمندان با شيوه گذراندن اوقات فراغت شهرستان فرديس .30
آرزو سلطاني فرد نقش سرمايه اجتماعي در تشويق رفتارهاي منطبق بر حفظ محيط زيست .31
ابوالفضل زندي عوامل موثر بر رضايت شغلي معلمان مرد دوره متوسطه اول ناحيه يك قزوين .32
محمدولي درمياني بررسي نقش سرمايه اجتماعي در امنيت اجتماعي مورد مطالعه: زنان و مردان واقع در گروه سني 18تا45 سال منطقه 8 تهران .33
زهرا منتظري بررسي عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر افزايش انگيزه قبولي و موفقيت نابينايان در كنكور سراسري .34
فرشته زارعي نژاد تاثير سرمايه اجتماعي بر امنيت زنان شاغل در ادارات دولتي شهر هشتگرد .35
نسرين پورباقر جهانبان بررسي و تحليل تاثير اشتغال بر كيفيت زندگي زنان متاهل شاغل شهرداري استان تهران .36
كبري اخلاقي بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي موثر بر پيشگيري از ابتلا به ايدز از نگاه زنان 15تا34 سال شهر هشتگرد .37
فاطمه رضايي كرماجاني بررسي ميزان نقش دختران دانشجو در امنيت اخلاقي جامعه(دانشجويان دختر كارشناسي ارشد دانشگاه البرز) .38
« تأليف و ترجمه كتاب »
عنوان نوع رديف
واژگان جامعه شناسي ، تهران – انتشارات ثاراله – تهران 1379 ( چاپ اول ) تأليف كتاب .1
كتابشناسي توصيفي جامعه شناسي ، تهران – انتشارات سمت – 1379 ( چاپ دوم ) تأليف كتاب .2
جامعه شناسي عمومي ، تهران – انتشارات بهينه – 1384 ( چاپ سوم) تأليف كتاب .3
واژگان علوم اجتماعي ، تهران – انتشارات بهينه – 1383 ( چاپ سوم ) تأليف كتاب .4
زبان تخصصي علوم اجتماعي ، تهران – انتشارات بهينه – 1385 ( چاپ چهارم ) تأليف كتاب .5
جامعه شناسي براي دانشجويان حقوق ، انتشارات لويه – 1389 تأليف كتاب .6
عوامل اجتماعي مؤثر بر مصرف( اصلاح الگوي مصرف در ايران ) ، تهران – انتشارات توسعه ايران – 1388 (چاپ اول ( تأليف كتاب .7
آموزش گام به گام در تحقيقات اجتماعي ، روش تدوين پايان نامه هاي ارشد و دكتري در دست تأليف .8
نظريه هاي ارتباطات ، تهران – انتشارات جنگل – 1384 ( چاپ دوم( ترجمه و تأليف .9
رفاه اجتماعي ، نورمن باري – انتشارات سمت – 1387 ( چاپ پنجم ) ترجمه كتاب .10
مفاهيم اصلي در نظريات ارتباطات – انتشارات بهينه - 1390 تأليف كتاب .11
راهنماي گام به گام انجام پروژه هاي تحقيقاتي ، پايان نامه و رساله – 1395 ترجمه و تأليف .12
مفاهيم اساسي دانش ارتباطات - 1392 ترجمه و تأليف .13
« مقالات علمي »
عنوان رديف
مقاله علميپژوهشي،عنوان:بررسي عوامل مؤثر بر انواع مصرف با رويكرد بهرهوري اجتماعي منتشر در مجله علميپژوهشي انتظام اجتماعي شماره 2 تابستان 1388 . .1
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : سرمايه فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي بر موفقيت داوطلبان كنكور منتشر در مجله برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره 4 سال دوم پاييز 1389 . .2
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : نگرش جامعه ميزبان به توسعه گردشگري در نواحي روستايي منتشر در مجله علمي پژوهشي ميراث فرهنگي شماره 3 پاييز 1389 . .3
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : راهكارهاي راهبردهاي مقابله با مهاجرت هاي روستايي و شهري منتشر در مجله علمي پژوهشي توسعه روستايي دانشگاه تهران ، دانشكده علوم اجتماعي. .4
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : بررسي شاخص هاي جذب اعضاء هيأت علمي دانشگاهها منتشر در مجله علمي پژوهشي فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي. .5
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر استرس شغلي دانش آموختگان شاغل در كلانتريهاي تهران بزرگ منتشر در مجله علمي پژوهشي مطالعات مديريت انتظامي . .6
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : وضعيت موجود عوامل ساختاري بخش ستاد دانشگاهي علوم پزشكي شيراز با ساختار كارآفريني ايده آل منتشر در مجله علمي پژوهشي رهبري و مديريت آموزشي دانشگاه آزاد. .7
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : امنيت اجتماعي از نگاه آيات قرآني و اسلامي منتشر در فصلنامه علمي پژوهشي انتظام اجتماعي. .8
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : بررسي آثار گردشگري در تغييرات كيفيت محيط زندگي منتشر در فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز. .9
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان: استفاده از مدل الكتره در مكان يابي صنايع در مناطق روستايي (با توجه به متغيرهاي اجتماعي اقتصادي) منتشر در فصلنامه علمي پژوهشي بنياد مسكن. .10
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : تبيين راهبرد مناسب در ماندگاري جمعيت در سكونتهاي روستايي (مطالعه موردي هشترود) منتشر در مجله علمي پژوهشي مسكن و محيط روستا – بنياد مسكن شماره 142 .11
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : تبيين راهبرد مناسب در ماندگاري جمعيت فصلنامه پژوهشهاي روستايي دانشگاه تهران .12
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : تبيين الگوي راهبردي مناسب در ماندگاري جمعيت فصلنامه علمي – پژوهشي جغرافيا دانشگاه تبريز .13
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : تبيين امنيت اجتماعي حاشيه نشينان شهر قم منتشر در مجله علمي پژوهشي انتظام اجتماعي .14
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : عوامل اجتماعي مؤثر بر بيماري HIV(ايدز زنان) منتشر در مجله علمي پژوهشي سلامت بيمارستان امام خميني(ره)- محمد اسمعيل شيرازي .15
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : بررسي عوامل اجتماعي - انتظامي مؤثر بر جرائم عليه اموال فصلنامه علمي پژوهشي دانش انتظامي .16
مقاله علمي پژوهشي ، عنوان : تبيين استراتژي مناسب ماندگاري جمعيت در سكونت گاههاي روستايي مجله پژوهش روستائي .17
ارائه مقاله در : كنفرانس بين المللي در كشور روماني در دانشگاه كلوچ دانشكده جغرافيا در 20و21 جولاي 2010 عنوان : ظرفيت ها و محدوديت هاي توريسم روستايي در ايران با تأكيد بر فرهنگ نژادهاي ايراني .18
ارائه مقاله در : اولين همايش ملي مهاجرت ، نظم و امنيت در مشهد مقدس در 11و12 اسفند ماه 1389 عنوان : تحليل عوامل مؤثر در تعارض مهاجرت جوانان روستايي با توسعه پايدار .19
ارائه مقاله در : اجلاس سران،اولين كنفرانس بين المللي توريسم اقتصادي و مديريتي در تهران 4و5 May 2011(دانشگاه آزاد) عنوان : مديريت توريسم و توسعه پايدار و نقش آن در توسعه توريسم روستايي .20
مقاله تحت عنوان : راهبردهاي توسعه اصلاح الگوي مصرف در كلان شهرها منتشر در مجله علمي اقتصادي ، اقتصاد شهر تهران ، شماره 8 . .21
مقاله تحت عنوان : استفاده از مدل الكتره در مكان يابي صنايع در مناطق روستايي (با توجه به متغيرهاي اجتماعي اقتصادي)منتشر در فصلنامه علمي پژوهشي بنياد مسكن. .22
مقاله تحت عنوان : بررسي شاخص هاي زندگي در مناطق مرزي شهرستان جلفا همايش سيستان و بلوچستان – ارديبهشت 91 . .23
مقاله تحت عنوان : نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصاد شهرها منتشر در مجله علمي اقتصادي ، ويژه نامه شهر تهران ( ويژه نامه شماره8 ). .24
مقاله تحت عنوان : تبيين استراتژي مناسب ماندگاري جمعيت در سكونتگاههاي روستايي – مطالعه موردي : شهرستان هشترود – 1393 .25
مقاله تحت عنوان : تبيين الگوي راهبردي مناسب بر ماندگاري جمعيت در سكونتگاههاي روستايي . مطالعه موردي : دهستان سلوك شهرستان هشترود – 1394 .26
« سوابق اجرائي »  
عنوان رديف
كارشناس آموزش در دانشگاه تربيت مدرس با مسئوليت هاي آموزشي مختلف، 1368 الي1374 .1
دبير گروه علوم اجتماعي سازمان مطالعه و تدوين كتب دانشگاهي ، 1372 الي 1379 .2
مسئول روابط عمومي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ، 1374 الي 1379 .3
معاون آزمون سازي سازمان سنجش آموزش كشور ، 1380 الي 1384 .4
رئيس دبيرخانه هيأت مركزي گزينش استاد وزارت علوم ، 1380 الي 1387 .5
رئيس دبيرخانه هيأت مركزي گزينش دانشجو وزارت علوم ، 1380 تاكنون .6
عضو هيأت علمي سازمان سنجش آموزش كشور ، 1380 تاكنون .7
مدير گروه جامعه شناسي دانشگاه البرز ، 1384 تاكنون .8
رئيس مؤسسه آموزش عالي البرز ، 1387 تاكنون .9
عضو هيأت تحريريه مجله علمي – پژوهشي ، انتظام اجتماعي دانشگاه نيروي انتظامي .10
عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي – پژوهشي، مطالعات اندازهگيري و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور .11
عضو هيأت تحريريه مجله علمي – تخصصي ، فصلنامه اقتصاد شهر شهرداري تهران .12
عضو هيأت تحريريه مجله علمي – تخصصي ، جامعه امن كردستان ، نيروي انتظامي استان كردستان .13
عضو هيأت امناي مؤسسه آموزش عالي البرز با حكم و امضاء وزير محترم .14
عضو هيأت امناي مؤسسه آموزش عالي پيام گلپايگان با حكم و امضاء وزير محترم .15
عضو هيأت مركزي گزينش دانشجو با حكم و امضاء وزير محترم .16
مدير هسته گزينش سازمان سنجش آموزش كشور با حكم هيأت عالي گزينش رياست جمهوري تا سال 1393 .17
عضو شوراي پژوهشي و ارتقاء سازمان سنجش آموزش كشور .18
عضو هيأت مديره و مؤسس انجمن علمي اقتصاد – شهرداري تهران .19
رئيس هيأت مديره شهرك دانشگاهي آبيك با 21 عضو مؤسسات غيرانتفاعي .20
مدرس دانشگاههاي سطح تهران در دروس جامعه شناسي و جمعيت شناسي ، 1372 تاكنون .21
عضو انجمن جامعه شناسي ايران ، 1373 تاكنون .22
عضو اتاق فكر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از سال 1388 الي 1392 در معاونت فرهنگي .23