شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


 

رشته های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

مهندسی برق گرایش کنترل

کارشناسی ارشد

دانلود

2

مهندسی برق گرایش قدرت

کارشناسی ارشد

دانلود

3

مهندسی برق گرایش الکترونیک

کارشناسی ارشد

دانلود

4

مهندسی برق

کارشناسی پیوسته

دانلود

5

مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

کارشناسی پیوسته

دانلود

6

مهندسی تکنولوژی کنترل – ابزار دقیق

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

7

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

8

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

9

الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی

کاردانی پیوسته

دانلود

10

الکترونیک – الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

دانلود