شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


 

فهرست اساتید گروه برق

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

حسن زرآبادی­پور

مهندسی برق

دکتری

دانشیار

2

محمد سروی

مهندسی برق

دکتری

دانشیار

3

عبدالله محمودی

مهندسی برق

دکتری

استادیار

4

مهدی رحمانی

مهندسی برق

دکتری

استادیار

5

سیدعلی حسینی

مهندسی برق

دکتری

استادیار

6

احمد مهرآمیز

فیزیک

دکتری

استادیار

7

عاطفه سعیدیان

مهندسی برق

دکتری

استادیار

8

زهرا یعقوبی

مهندسی برق

دکتری

استادیار

9

مهدی ایزدی

مهندسی برق

دکتری

استادیار

10

فریبا بوذری

مهندسی برق

دکتری

استادیار

11

فاطمه چگینی

مهندسی پزشکی

دکتری

استادیار

12

مریم ذوالفقاری نژاد

مهندسی برق

دکتری

استادیار

13

محمد آقامحمدی یقین­پور

مهندسی برق

دکتری

استادیار

14

حامد محمدی جیرنده

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مربی

15

حامد صادقی

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مربی

16

سمیرا اسماعیل­پور هروان

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مربی

17

حمزه بیگلری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مربی

18

محمدحسین توفیقی

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مربی

19

محسن دوستی

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مربی

20

داود میرکشاورز

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مربی

21

سید محمدجعفر میربابایی

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مربی