شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


 

فهرست اساتید گروه مدیریت

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

بهروز دری

مدیریت

دکتری

استاد

2

منوچهر نیکنام

مدیریت

دکتری

دانشیار

3

محمد باقرزاده آذر

مدیریت

دکتری

استادیار

4

محمدرضا ابراهیمی

مدیریت

دکتری

استادیار

5

امیررضا البرز

مدیریت

دکتری

استادیار

6

ندا بشیری

اقتصاد بین­الملل

دکتری

استادیار

7

محمد حاجی زمانی

مدیریت

دکتری

استادیار

8

علیرضا فریدونی

کارآفرینی

دکتری

استادیار

9

مهدی نصرتی

اقتصاد

دکتری

استادیار

10

فرشید صهبا

مدیریت

دکتری

استادیار

11

ضیا رشوند

کارآفرینی

دکتری

استادیار

12

احمد علی محمدی

مدیریت

دکتری

استادیار

13

ابراهیم زارع­پور

مدیریت

دکتری

استادیار

14

سیدعباس علوی

مدیریت

دکتری

استادیار

15

محسن کشاورز محمدیان

مدیریت

دکتری

استادیار

16

محمدحسین زینلیان

مدیریت

دکتری

استادیار

17

محسن میرخوند چگینی

مدیریت

دکتری

استادیار

18

علیرضا اعتمادی

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

مربی

19

مهدی دری

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

مربی

20

کامران فقیهی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

مربی

21

معصومه کردعلی­پور

مدیریت استراتژیک

کارشناسی ارشد

مربی

22

غلام­رضا سالاری

مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد

مربی

23

سهیلا دهقانکار

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

مربی

24

ریحانه جماعتی

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

مربی