شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


  جناب آقاي دكتر هادي عربي
  عضو هيات موسس
  عضو انجمن محققان اقتصاد اسلامي و عضو هيات مديره انجمن
  دكتري علوم اقتصادي

  جناب آقای دکتربهروز دری
  عضو هیات امناء و عضو هیات موسس
  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 

 دکترا در رشته مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید)

  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید    

  آقای دکتر محسن بهشتی سرشت
  عضو هیات موسس
  عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
  مدیرگروه دروس عمومی
  ---

  جناب آقای دکتر حسین اعتمادی
  عضو هيات موسس
  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر گروه حسابداری
   دکتری در رشته تحصیلی حسابداری

  جناب آقای دکتر حاجی کریمی
  عضو هیات موسس هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  دکتری مدیریت بازرگانی
  دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش
  ریاست دانشگاه و عضو هیات موسس
  عضو هیات علمی سازمان سنجش
  مدیر گروه علوم اجتماعی
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  جناب آقاي سيداحمدحسيني
  عضو هیات موسس
  ---