شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


  جناب آقای دکترجعفر احمدی
  عضو هیات امناء و نماینده وزیر علوم - رئیس پارک علم و فناوری قزوین
  عضو هیئت علمی، مرتبه علمی استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  دکتری ژنتیک - دانشگاه تهران
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  حجت السلام و المسلمین آقای مجتبی الهیان
  عضو هیات امناء
  گروه آموزشی : الهیات
  رشته تحصیلی : الهیات
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  جناب آقای دکتر محمد مهدی اعلایی
  عضو هیات امناء
  استاندار محترم استان قزوین
   دکتر مدیریت کسب و کار - دانشگاه شهید بهشتی
  ایمیل: 
 
  جناب آقای دکتر مولائی دهکردی
  عضو هیات امناء
  جناب آقای دکتربهروز دری
  عضو هیات امناء و عضو هیات موسس
  عضو هیئت علمی، مرتبه علمی استاد، دانشگاه شهید بهشتی
  دکترا در رشته مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید)
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  آقای دکتر اسداله آسرائی
  عضو هیات امناء
  دانشیار دانشگاه گیلان
  دکتری از دانشگاه سالفورد انگلستان
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  آقای دکتر آقا گل زاده سیلاخور
  عضو هیات امناء
  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
  کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته زبان شناسی
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش
  ریاست دانشگاه و عضو هیات موسس و عضو هیات امناء
  عضو هيأت علمي وزارت علوم و ریاست مؤسسه
  دكتري : جامعه شناسي فرهنگي - دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  جناب آقای سید احمد حسینی
  عضو هیات امناء
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید