شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


 

رشته ­های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم­ افزار

کارشناسی ارشد

دانلود

2

مهندسی کامپیوتر - بیوانفورماتیک

کارشناسی ارشد

دانلود

3

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

دانلود

4

مهندسی تکنولوژی نرم­ افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

4

کامپیوتر گرایش نرم­ افزار

کاردانی پیوسته

دانلود