شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق
 
با توجه به تشکیل شورا تحصیلات تکمیلی گروه حقوق شرکت دانشجویان در سه جلسه دفاع پایان نامه قبل از دفاع الزامی می باشد، فرم شرکت در جلسات دفاع در وب سایت دانشگاه دانش البرز قسمت پژوهش - فرم های پژوهشی می باشد.
 
دانشگاه دانش البرز