شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق
 
با توجه به تشکیل شورا تحصیلات تکمیلی گروه حقوق شرکت دانشجویان در سه جلسه دفاع پایان نامه قبل از دفاع الزامی می باشد، فرم شرکت در جلسات دفاع در وب سایت دانشگاه دانش البرز قسمت پژوهش - فرم های پژوهشی می باشد.
 
دانشگاه دانش البرز