شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


 

 نام و نام خانوادگی بابک قصیری
 مدرک تحصیلی دکتری
 سمت مدیرگروه
 شماره تماس --
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 نام و نام خانوادگی رضا قربانی
 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
 سمت معاون گروه
 شماره تماس --
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 نام و نام خانوادگی خانم مریم نادری
 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
 سمت کارشناس گروه (مقاطع کاردانی و کارشناسی )
 شماره تماس 0996969854
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 نام و نام خانوادگی زینت کاظمی
 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
 سمت کارشناس گروه (مقطع کارشناسی ارشد)
 شماره تماس 09906969858
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید