شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


نام و نام خانوادگی حسن زرآبادی پور
 مدرک تحصیلی دکتری
 سمت  مدیر گروه
 شماره تماس 32577995
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  - نام و نام خانوادگی حامد محمدی جیرنده
  - مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
 - سمت معاون گروه
  - شماره تماس 32577995
  - آدرس پست الکترونیکی ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 نام و نام خانوادگی فریبا رحمانی
 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
 سمت کارشناس گروه (مقطع کارشناسی ارشد)
 شماره تماس 09906969857
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 نام و نام خانوادگی مریم نادری
 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
 سمت کارشناس گروه (مقطع کاردانی و کارشناسی)
 شماره تماس 0996969854
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید